email

post@brandweb.no

E-post

telefon

94 06 32 85

Telefon

sted

Verksgata 54, Stavanger

Sted

åpningstider

Man-Fre 08:00 - 18:00

Åpningstider

Få Flere Kunder

Logo
Logo

Vilkår og betingelser for BrandWeb Media

Introduksjon

Velkommen til BrandWeb Media. Ved å bruke tjenestene våre, bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene og betingelsene. Vennligst les dem nøye.

Tjenester

BrandWeb Media tilbyr webutvikling og relaterte tjenester. Vårt mål er å levere høykvalitets webutviklingstjenester som møter dine forretningsbehov.

Betalingsbetingelser

Kunder vil bli fakturert for halvparten av den totale kostnaden ved påbegynnelse av prosjektet.
Den gjenværende kostnaden skal betales ved fullføring av prosjektet, før levering av det endelige produktet.
Alle betalinger skal utføres innen de angitte betalingsfristene.

Revisjoner og feilrettinger

BrandWeb Media tilbyr gratis revisjon av alle feil på nettsiden etter levering, inntil tre måneder.
Revisjoner gjelder kun feil og mangler som skyldes BrandWeb Media.
Feilrettinger som skyldes endringer eller feil forårsaket av kunden, kan medføre ekstra kostnader som kunden vil bli fakturert for.

Klientens forpliktelser

Klienten skal levere all nødvendig informasjon og materiale som kreves for gjennomføring av prosjektet.
Klienten skal samarbeide aktivt med BrandWeb Media for å sikre en effektiv prosjektgjennomføring.
Klienten skal holde BrandWeb Media skadesløs fra ethvert krav som stammer fra innhold levert av klienten.

Eierskap og opphavsrett

Den endelige nettsiden og alt tilhørende innhold forblir BrandWeb Medias eiendom til full betaling er mottatt.
Ved full betaling overføres eierskapet av nettsiden og det tilhørende innholdet til klienten, bortsett fra tredjeparts materiale og BrandWeb Medias proprietære kode og verktøy.

Ansvarsbegrensning

BrandWeb Media er ikke ansvarlig for indirekte, tilfeldige, følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle skader som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke de leverte tjenestene.

Endringer i vilkår og betingelser

BrandWeb Media forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene til enhver tid. Slike endringer vil bli effektive umiddelbart etter at de er lagt ut på vår nettside.

Tvisteløsning

Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal løses gjennom forhandling mellom partene. Dersom en løsning ikke kan oppnås, skal tvisten løses ved voldgift eller i rettsystemet, i henhold til gjeldende lovgivning.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss via e-post: kontakt@brandwebmedia.com

Ved å benytte tjenestene til BrandWeb Media, aksepterer du disse vilkårene og betingelsene i sin helhet.