94 06 32 85

Personvernerklæring

1. Innledning

Brandweb forplikter seg til å beskytte personvernet til våre klienter og brukere av våre tjenester. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter personopplysninger.

2. Hvilke Personopplysninger Samler Vi Inn

Vi samler inn informasjon som er nødvendig for å levere våre tjenester på en effektiv måte. Dette inkluderer:

 • Firma navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Fakturaadresse

3. Hvordan Vi Bruker Personopplysningene

Personopplysningene vi samler inn brukes for å:

 • Kommunisere med våre kunder om våre tjenester
 • Levere og forbedre våre tjenester
 • Utstede fakturaer og behandle betalinger

4. Deling av Personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter unntatt når det er nødvendig for å levere våre tjenester, eller hvis det kreves ved lov.

5. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang og misbruk.

6. Dine Rettigheter

Som bruker har du rett til å:

 • Få tilgang til dine personopplysninger
 • Be om retting av feilaktige eller ufullstendige data
 • Be om sletting av personopplysninger
 • Motsette deg eller begrense behandling av dine data

7. Endringer i Personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere endringer i våre praksiser. Ved større endringer vil vi informere deg tydelig.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

E-post: post@brandweb.no

Telefon: 94 06 32 85

Dato for siste oppdatering: 01.01.2024

Nettside Utvikling

Webdesign

Hastighetsoptimalisering

Drift og vedlikehold

Innholdskriving

Søkemotor

Søkermotoroptimalisering

Lokal SEO

Teknisk SEO

Google min Bedrift oppsett